• 0 274 311 2450
  • İstiklal Mah. Belediye Sk. NO: 6/2 Pk:43800, 43800 Altıntaş/Kütahya

Duyuru Detay

58b83e06-dc22-4617-8513-160f5d22d98d.jpg

Düğün Salonunun Kiraya Verilmesi

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz İstiklal Mahallesi, Şehit Veysel Temel Caddesi No:2 Altıntaş/Kütahya adresinde bulunan kadastronun İstiklal (eski Hürriyet)  Mahallesi, 483 (eski 297) ada, 4 (eski 10) parselinde bulunan Düğün Salonu 08/08/2023 tarihinde saat 10:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.08/08/2023 tarihinde saat 10:30’da Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacaktır.

 

Sözleşme kira süresi 3 (üç) yıldır.

Aylık Kira muhammen bedeli 58.500,00-TL (ellisekizbinbeşyüz-TL.)+KDV’dir.

Geçici teminat bedeli tahmini edilen bedelin % 3 oranında olan 63.180,00-TL. (altmışüçbinyüzseksen-TL.)’dir. İhale konusu teklif edilen kiralama bedeline ait % 6 Kati teminat sözleşme bedeline göre ihale onay tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde Belediyemiz hesabına veya veznesine yatırılacaktır.

Şartname bedeli 100,00-(elli)-TL.’dir, şartname almayanlar ihaleye giremezler.

İhale 08/08/2023 tarihinde saat 10:30’da Belediye Başkanlık odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhaleyi alan kişi ihaleden vazgeçerse ya da satış bedelini ödemezse ihale tek taraflı olarak fesih edilecek, geçici teminat tutarı Belediyemiz lehine irat kaydedilecektir.

Ekler

BAŞKAN KÖŞESİ
Image Here

Başkanımız Hikmet TUNÇ 1971 yılı Kütahya İli Altıntaş doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Altıntaş İlçesinde tamamlayan Başkan Tunç, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Muhasebe Finansman Bölümündeki eğitim hayatını çeşitli nedenlerden dolayı yarıda bıraktı. 1990 yılında Altıntaş'ta Muhasebe bürosunda, 1999 yılından bugüne Altıntaş Esnaf ve Sanaatkarlar Odasında Genel Sekreter olarak görev yaptı. Uzun yıllar Altıntaş Spor Kulübünde lisanslı futbolcu olarak futbol oynayan Başkanımız 10 yıl süreyle de Altıntaş Avcılar Kulübü Dernek Başkanlığı yaptı. Başkan Tunç uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulunda görev aldıktan sonra 2022 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinin ve İl Başkanlığının taktirleri ile İlçe başkanlığına atanandı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Belediye Başkan Adayı olan Başkan Hikmet Tunç halkımızın taktiri ile Altıntaş Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BAŞKANA MESAJ